Panel redakcyjny

Umożliwia przesyłanie artykułów naukowych
oraz ich recenzowanie i redagowanie.

Zeszyty naukowe

Prezentujemy kolejne numery Zeszytów Naukowych, wydanych przez nasze Towarzystwo. Dostęp do artykułów i abstraktów – poprzez kliknięcie okładki.

Czasopismo jest udostępniane zgodnie z licencją Creative Commons: (CC BY-NC-ND 4.0), tj. Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0. Międzynarodowe.
Link do tekstu licencji