Redakcja, Rada Naukowa, Recenzenci

 

Redaktor naczelny
prof. Bogdan Ślusarz

Redaktorzy tematyczni
dr inż. Anetta Barska
dr Janina Jędrzejczak-Gas
dr Jerzy Kaźmierczyk
dr Maria A.Paszkowicz
dr Joanna Wyrwa

Redaktor techniczny
Jacek Grzelak
Redaktor statystyczny

Roman Fedak
Redaktorzy językowi
dr Anna Kuzio
Richard Sharp
Krzysztof Maciej Wieliczko
Sekretariat Redakcji
Beata Rydzio
Tamara Soroczyńska
Irena Tomczak

Adres Redakcji
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra
tel/fax: (+48) 68 3202589, (+48) 683270419
www: journal.ptezg.pl
e-mail: biuro@ptezg.pl
e-mail: zeszyty@ptezg.pl

RADA NAUKOWA CZASOPISMA:
1.prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH Warsaw School of Economics, Poland)
2.prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wrocław University of Economics, Poland)
3.prof. zw. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw, Poland)
4.prof. dr hab. Anatolii Kolot, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Kyiv National Economic University, Ukraine)
5.prof. Olivera Kostoska, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia
6.prof. zw. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Cracow University of Economics, Poland)
7.izv. prof. dr. sc. Marko Perić, University of Rijeka, Croatia
8.prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
9.prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf, Uniwersytet Łódzki (University of Lodz, Poland)
10.prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
11.prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
12.prof. nadzw. dr hab. Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
13.prof. zw. dr hab. Janusz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH Warsaw School of Economics, Poland)
14.prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku (University of Bialystok, Poland)
15.prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań University of Economics and Business, Poland)
16.prof. dr Yuryi Boshytskyi, Kijowski Uniwersytet Prawa (Kyiv University of Law, Ukraine)
17.prof. dr. Markus Breuer, SRH Hochschule Heidelberg, Germany
18.prof. dr Vasyl Petukh, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Kyiv National Economic University, Ukraine)
19.dr Badrinath Rao J.D., PhD, Associate Professor, Sociology & Asian Studies Department of Liberal Studies Kettering University, USA
20.doc. dr inż. Marianna Siničáková, Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Technical University of Košice, Slovakia)
21.doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, University of Dubrovnik, Croatia
22. János Tibor Karlovitz, PhD, Associate professor, University of Miskolc, Hungary
23.dr inż. Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
24.dr Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
25.dr Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań University of Economics and Business, Poland)
26.dr Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora)
27.dr Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)

RECENZENCI 2017:
Redakcja dziękuje wszystkim niżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.

1. prof. zw. dr hab. Aldona Andrzejczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań University of Economics and Business, Poland)
2. prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
3. dr hab. Adam Baszyński, Collegium Da Vinci, Poznań (Collegium Da Vinci, Poznan, Poland)
4. prof. nadzw. dr hab. Wiesław Danielak, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
5. prof. dr hab. Vladimir Davydenko, Tiumenski Uniwersytet Państwowy (Tyumen State University, Russia)
6. prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Deluga, Politechnika Koszalińska (Koszalin University of Technology, Poland)
7. prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wrocław University of Economics, Poland)
8. prof. Olivera Kostoska, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia
9. prof. nadzw. dr hab. Magdalena Knapińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań University of Economics and Business, Poland)
10. prof. nadzw. dr hab. Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński (University of Szczecin, Poland)
11. prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Kułyk, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
12. prof. nadzw. dr hab. Mirosława Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wrocław University of Economics, Poland)
13. prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH Warsaw School of Economics, Poland)
14. prof. zw. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Cracow University of Economics, Poland)
15. prof. zw. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński (University of Szczecin, Poland)
16. izv. prof. dr. sc. Marko Perić, University of Rueka, Croatia
17. prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
18. prof. dr hab. Gulnara Romashkina, Tiumenski Uniwersytet Państwowy (Tyumen State University, Russia)
19. dr hab. Waldemar Rydzak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznan University of Economics and Business, Poland)
20. prof. zw. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań University of Economics and Business, Poland)
21. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
22. dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznan University of Economics and Business, Poland)
23. prof. dr hab. Viktor Voronov, Rosyjska Akademia Nauk (Russian Academy of Sciences, Russia)
24. prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań University of Economics and Business, Poland)
25. prof. dr. Markus Breuer, SRH Hochschule Heidelberg, Germany
26. doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, University of Dubrovnik, Croatia
27. dr inż. Robert Barski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (The Jacob of Paradies University, Poland)
28. dr inż. Andrzej Daniluk, Politechnika Białostocka (Bialystok University of Technology, Poland)
29. dr Hanna Hall, Politechnika Rzeszowska (Rzeszow University of Technology, Poland)
30. dr Paweł Jóźwiakowski, Uczelnia Jana Wyżykowskiego (Jan Wyżykowski University, Poland)
31. dr inż. Iveta Korobaničová, Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Technical University of Košice, Slovakia)
32. dr inż. Krzysztof Kubiak, Politechnika Poznańska (Poznan University of Technology, Poland)
33. dr Jolanta Laskowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)
34. dr Oksana Roza, Uniwersytet Daugavpils (Daugavpils University, Latvia)
35. dr Janusz Śnihur, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
36. dr Anna Wasiluk, Politechnika Białostocka (Białystok University of Technology, Poland)
37. dr Julia Wojciechowska-Solis, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
38. dr inż. Joanna Zarębska, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)