Redakcja, Rada Naukowa, Recenzenci

 

Redaktor naczelny
prof. Bogdan Ślusarz

Redaktorzy tematyczni
dr Joanna Wyrwa
dr Janina Jędrzejczak-Gas
dr inż. Anetta Barska
dr Maria Agnieszka Paszkowicz

Redaktor techniczny
Jacek Grzelak

Redaktor statystyczny
Roman Fedak

Redaktorzy językowi
Krzysztof Maciej Wieliczko
Jolanta Pacewicz-Johansson
Alicja Camona-Tyliszczak
dr Jerzy Kaźmierczyk

Sekretariat Redakcji
Beata Rydzio
Tamara Soroczyńska
Irena Tomczak

Adres Redakcji
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra
tel/fax: (+48) 68 3202589, (+48) 683270419
www: journal.ptezg.pl
e-mail: biuro@ptezg.pl

RECENZENCI 2016:

Redakcja dziękuje wszystkim niżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze – w 2016 roku.

1. Yuryi Boshytskyi, Kijowski Uniwersytet Prawa, Ukraina (Kyiv University of Law, Ukraine)
2. Wiesław Danielak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska (University of Zielona Gora, Poland)
3. Andrzej Daniluk, Politechnika Białostocka, Polska (Bialystok University of Technology, Poland)
4. Vladimir Davydenko, Tiumenski Uniwersytet Państwowy, Rosja (Tyumen State University, Russia)
5. Paweł Jóźwiakowski, Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, Polska (Jan Wyzykowski University, Poland)
6. Paul Dieter Kluge, Uniwersytet Zielonogórski, Polska (University of Zielona Gora, Poland)
7. Magdalena Knapińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska (Poznan University of Economics and Business, Poland)
8. Krzysztof Kubiak, Politechnika Poznańska, Polska (Poznan University of Technology, Poland)
9. Adam Kubów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska (Wrocław University of Economics, Poland)
10. Mirosława Kwiecień, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska (Wrocław University of Economics, Poland)
11. Jolanta Laskowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)
12. Andrzej Małkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska (University of Zielona Gora, Poland)
13. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński , Polska (University of Szczecin, Poland)
14. Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska (University of Zielona Gora, Poland)
15. Krystyna Piotrowska-Marczak, Uniwersytet Łódzki, Polska (University of Lodz, Poland)
16. Gulnara Romashkina, Tiumenski Uniwersytet Państwowy, Rosja (Tyumen State University, Russia)
17. Oksana Roza, Uniwersytet Daugavpils, Łotwa (Daugavpils University, Latvia)
18. Katarzyna Szarzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska (Poznań University of Economics and Business, Poland)
19. Andrzej Szplit, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
20. Janusz Śnihur, Uniwersytet Zielonogórski, Polska (University of Zielona Gora, Poland)
21. Anna Wasiluk, Politechnika Białostocka, Polska (Bialystok University of Technology, Poland)
22. Tadeusz Waściński, Politechnika Warszawska, Polska (Warsaw University of Technology, Poland)
23. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska (Poznań University of Economics and Business, Poland)

RADA NAUKOWA CZASOPISMA:
1.prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH Warsaw School of Economics, Poland)
2.prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wrocław University of Economics, Poland)
3.prof. zw. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw, Poland)
4.prof. dr hab. Anatolii Kolot, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Kyiv National Economic University, Ukraine)
5.prof. Olivera Kostoska, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia
6.prof. zw. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Cracow University of Economics, Poland)
7.izv. prof. dr. sc. Marko Perić, University of Rueka, Croatia
8.prof. nadzw. dr hab. Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
9.prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf, Uniwersytet Łódzki (University of Lodz, Poland)
10.prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
11.prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
12.prof. nadzw. dr hab. Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
13.prof. zw. dr hab. Janusz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH Warsaw School of Economics, Poland)
14.prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku (University of Bialystok, Poland)
15.prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań University of Economics and Business, Poland)
16.prof. dr Yuryi Boshytskyi, Kijowski Uniwersytet Prawa (Kyiv University of Law, Ukraine)
17.prof. dr. Markus Breuer, SRH Hochschule Heidelberg, Germany
18.prof. dr Vasyl Petukh, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny (Kyiv National Economic University, Ukraine)
19.doc. dr inż. Marianna Siničáková, Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Technical University of Košice, Slovakia)
20.doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, University of Dubrovnik, Croatia
21.dr inż. Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
22.dr Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)
23.dr Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Poznań University of Economics and Business, Poland)
24.dr Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora)
25.dr Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski (University of Zielona Gora, Poland)