Redakcja, Rada Naukowa, Recenzenci

Wydawcą Zeszytów Naukowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze 

REDAKTOR NACZELNY
Bogdan Ślusarz
REDAKTORZY TEMATYCZNI
Anetta Barska
Janina Jędrzejczak-Gas
Jerzy Kaźmierczyk
Maria Agnieszka Paszkowicz
Joanna Wyrwa  
   
SEKRETARIAT REDAKCJI
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3 
tel. (+48) 68 3202589, (+48) 683270419
www: journal.ptezg.pl
e-mail: biuro@ptezg.pl
REDAKTORZY JĘZYKOWI
Anna Kuzio, Richard Sharp,
Krzysztof Maciej Wieliczko 
REDAKTOR STATYSTYCZNY
Roman Fedak
 

RADA NAUKOWA CZASOPISMA:
Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski 
Anatolii Kolot, Kyiv National Economic University, Ukraine
Olivera Kostoska, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia
Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Marko Perić, University of Rijeka, Croatia
Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski 
Stanisław Rudolf, Uniwersytet Łódzki 
Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski 
Andrzej Szplit, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski 
Janusz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku 
Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Alena Andrejovska, Technical University of Košice, Slovakia
Yuryi Boshytskyi, Kyiv University of Law, Ukraine
Markus Breuer, SRH Hochschule Heidelberg, Germany
Jozef Glova, Technical University of Košice, Slovakia
Vasyl Petukh, Kyiv National Economic University, Ukraine
Badrinath Rao J.D., Kettering University, USA
Marianna Siničáková, Technical University of Košice, Slovakia
Nebojša Stojčić, University of Dubrovnik, Croatia
János Tibor Karlovitz, University of Miskolc, Hungary
Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski
Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski 
Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski 
Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski 

RECENZENCI 2018:

Redakcja dziękuje wszystkim niżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.
Adam Baszyński, Uniwersytet Poznański
Jolanta Borek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu 
Michał Borychowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Agnieszka Bretyn, Uniwersytet Szczeciński
Justyna Maria Bugaj, Uniwersytet Jagielloński
Wiesław Danielak, Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Furmańczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski
Jolanta Gładys-Jakóbik, Szkoła Główna Handlowa
Marek Gnusowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Iwona Gorzeń-Mitka, Politechnika Częstochowska
Wiesław Hładkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
Aranka Ignasiak-Szulc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ireneusz Jaźwiński, Uniwersytet Szczeciński
Magdalena Knapińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Barbara Kryk, Uniwersytet Szczeciński
Piotr Kułyk, Uniwersytet Zielonogórski
Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski
Andrzej Małkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
Karolina Mazur, Uniwersytet Zielonogórski
Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Jagielloński
Leszek Pawłowicz, Uniwersytet Gdański
Stanisław Rudolf, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Olena Shelest-Szumilas, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Monika Sipa, Politechnika Częstochowska
Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski
Bartosz Sławecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Marcin Soniewicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jakub Staniszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Janusz Śnihur, Uniwersytet Zielonogórski
Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Gertruda Uścińska, Uniwersytet Warszawski
Anna Wieczorek-Szymańska, Uniwersytet Szczeciński
Julia Wojciechowska-Solis, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Anna Wziątek-Staśko, Uniwersytet Jagielloński 

-> Recenzenci współpracujący w 2018 roku (pdf)
-> Recenzenci współpracujący w 2017 roku (pdf)