< Back

Statistical modeling of the concepts of work and happiness


Yaroslav I. Yeleyko
ORCID: 0000-0002-2200-8447
e-mail: yikts@yahoo.com
Ivan Franko National University of Lviv
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Oksana Yarova
ORCID: 0000-0002-6284-1193
e-mail: oksanayarova93@gmail.com
Ivan Franko National University of Lviv

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.198

Download (pdf)

Cytowanie: Yeleyko, Y.I., Yarova, O., (2021). Statistical modeling of the concepts of work and happiness. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), 160-167. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.198

KODY JEL: C15

This paper explores the concepts of work and happiness. The aim of the study is to analyze social indicators, identify factors that affect life satisfaction in general, and patterns between working conditions and happiness of employees. The research was based on the results of sociological surveys of Ukrainians regarding the satisfaction of their needs. In particular, it investigates how work affects a person's happiness and identifies the basic needs of which the respondents lack.

Key words: happiness, work, satisfaction, probability, monitoring surveys

Statystyczne modelowanie pojęć pracy i szczęścia

Ten artykuł bada pojęcia pracy i szczęścia. Celem badania jest analiza wskaźników społecznych, identyfikacja czynników wpływających na ogólne zadowolenie z życia oraz wzorców między warunkami pracy a szczęściem pracowników.

Słowa kluczowe: szczęście, praca, satysfakcja, prawdopodobieństwo, badania monitoringowe

Submitted: 2020-12-13, Reviewed: 2021-01-25, Accepted: 2021-01-30, Published: 2021-03-24