< Back

Obecność kobiet w organach statutowych spółek publicznych w Polsce

The presence of women in the statutory bodies of public companies in Poland

Alina Błaszczyk
ORCID: 0000-0003-4032-3130
alinab5@o2.pl
Uniwersytet Łódzki

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.207

Download (pdf)

Cytowanie: Błaszczyk, A. (2021). Obecność kobiet w organach statutowych spółek publicznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, s. 117-134. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.207

KODY JEL: D53, E44, J7, J16, J24, J45, M544

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zróżnicowanie w organach statutowych spółek publicznych w Polsce w latach 2010-2019. Artykuł oparty został na analizie wyników empirycznych zebranych przez autorkę oraz analizie krytycznego przeglądu literatury. Temat zróżnicowania ze względu na płeć na rynku pracy występuje od kilku lat i nie jest to problem tylko Polski, ale podnosi go również Unia Europejska. Tematem tym autorka zainteresowała się również w kontekście kobiet na wysokich stanowiskach spółek giełdowych w ostatnich dziesięciu latach, tzn. od 2010 roku.

Słowa kluczowe: spółka publiczna; giełda; GPW; organ statutowy; zarząd; rada nadzorcza

The presence of women in the statutory bodies of public companies in Poland

The aim of the article is to draw attention to the diversity in the statutory bodies of public companies in Poland in 2010-2019. The article is based on the analysis of empirical results collected by the author and the analysis of a critical literature review. The issue of gender differentiation has been present in the labor market for several years and it is not only a problem for Poland, but is also raised by the European Union. The author also became interested in this topic in the context of women in high positions of listed companies in the last ten years, i.e. from 2010.

Key words: public company; stock exchange; WSE; statutory body; management board; supervisory board
Submitted: 2021-07-12, Reviewed: 2021-08-08, Accepted: 2021-09-21, Published: 2021-10-20