Redakcja, Rada Naukowa, Recenzenci

Wydawcą Zeszytów Naukowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze (www.ptezg.pl)

REDAKTOR NACZELNY
Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski
REDAKTORZY NAUKOWI

Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski
Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski
Jerzy Kaźmierczyk,Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski
Maria Agnieszka Paszkowicz (Redaktor w latach 2016-23), Uniwersytet Zielonogórski
Adam Metelski (Guest editor, nr 19/2023), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

     
SEKRETARIAT REDAKCJI
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3 
tel. (+48) 68 3202589, (+48) 683270419
www: journal.ptezg.pl
e-mail: biuro@ptezg.pl
REDAKTOR JĘZYKOWY
Richard Sharp
REDAKTOR STATYSTYCZNY
Roman Fedak
 


RADA NAUKOWA CZASOPISMA (2020-24)

Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ORCID
Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ORCID
Daniela Ivanova, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, ORCID
Anatolii Kolot, Kyiv National Economic University, Ukraine, ORCID
Olivera Kostoska, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia, ORCID
Piotr Kułyk, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Przemysław Niewiadomski, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ORCID
Marko Perić, University of Rijeka, Croatia, ORCID
Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID 
Andrzej Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ORCID
Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku, ORCID
Alena Andrejovska, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Yuryi Boshytskyi, Kyiv University of Law, Ukraine, ORCID
Markus Breuer, SRH Hochschule Heidelberg, Germany, ORCID
Jozef Glova, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Vasyl Petukh, Kyiv National Economic University, Ukraine, ORCID
Oksana Ruža, Daugavpils University, Latvia, ORCID
Marianna Siničáková, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Nebojša Stojčić, University of Dubrovnik, Croatia, ORCID
János Tibor Karlovitz, University of Miskolc, Hungary, ORCID
Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ORCID
Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID

RECENZENCI

Redakcja dziękuje wszystkim niżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.

Recenzenci współpracujący w 2024 roku:

Zbigniew Binek
Wiesław Danielak
Maciej Dzikuć
Iwona Gorzeń-Mitka
Ireneusz Jaźwiński
Mateusz Kurowski
Mariusz Malinowski
Anna Niewiadomska
Arkadiusz Piwowar
Monika Sipa
Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Dariusz Sobotkiewicz
Paweł Szudra
Robert Wysocki

 

  • Recenzenci (Reviewers) 2023 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2022 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2021 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2020 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2019 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2018 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2017 (pdf)