Redakcja, Rada Naukowa, Recenzenci

Wydawcą Zeszytów Naukowych jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze (www.ptezg.pl)

REDAKTOR NACZELNY
Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski
REDAKTORZY NAUKOWI
Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski
Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski
Jerzy Kaźmierczyk,Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski
     
SEKRETARIAT REDAKCJI
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3 
tel. (+48) 68 3202589, (+48) 683270419
www: journal.ptezg.pl
e-mail: biuro@ptezg.pl
REDAKTORZY JĘZYKOWI
Anna Kuzio,Richard Sharp
Krzysztof Maciej Wieliczko 
REDAKTOR STATYSTYCZNY
Roman Fedak
 

RADA NAUKOWA CZASOPISMA

Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ORCID
Anetta Barska, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ORCID
Grzegorz Gorzelak, Uniwersytet Warszawski, ORCID
Daniela Ivanova, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, ORCID
Anatolii Kolot, Kyiv National Economic University, Ukraine, ORCID
Olivera Kostoska, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia, ORCID
Przemysław Niewiadomski, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ORCID
Marko Perić, University of Rijeka, Croatia, ORCID
Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID 
Stanisław Rudolf, Uniwersytet Łódzki, ORCID
Eulalia Skawińska, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID 
Andrzej Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ORCID
Bogdan Ślusarz, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Janusz Witkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ORCID
Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku, ORCID
Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,ORCID 
Alena Andrejovska, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Yuryi Boshytskyi, Kyiv University of Law, Ukraine, ORCID
Markus Breuer, SRH Hochschule Heidelberg, Germany, ORCID
Jozef Glova, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Vasyl Petukh, Kyiv National Economic University, Ukraine, ORCID
Marianna Siničáková, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Nebojša Stojčić, University of Dubrovnik, Croatia, ORCID
János Tibor Karlovitz, University of Miskolc, Hungary, ORCID
Janina Jędrzejczak-Gas, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Jerzy Kaźmierczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ORCID
Maria Agnieszka Paszkowicz, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID
Joanna Wyrwa, Uniwersytet Zielonogórski, ORCID

RECENZENCI

Redakcja dziękuje wszystkim niżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w Zeszytach Naukowych Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.

Recenzenci współpracujący w 2022 roku:

Łukasz Balbus
Hanna Bortnowska
Jarosław Brach
Igor Chugunov
Joanna Domagała
Piotr Dzikowski
Florian Follert
Jozef Glova
Jadwiga Gorączkowska
Piotr Kapusta
Tibor Janos Karlovitz
Marina Klačmer Čalopa
Olivera Kostoska
Chandan Kumar
Patrycja Łychmus
Edyta Małecka-Ziembińska
Christoph-Eric Mecke
Mariola Michałowska
Urszula Motowidlak
Antonio Muñoz-Cañavate
Anna Niewiadomska
Wojciech Paprocki
Alina Piątyszek-Pych
Vaola Sambo
Jarosław Siuda
Iain Snelling
Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Peter Spurgeon
Michał Stambulski
Janusz Śnihur
Marek Tomaszewski
Anna Tomaszuk
Anna Wasiluk
Robert Wysocki
Andrzej Zarębski
Joanna Zarębska

 

  • Recenzenci (Reviewers) 2021 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2020 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2019 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2018 (pdf)
  • Recenzenci (Reviewers) 2017 (pdf)