Panel redakcyjny

Zapraszamy do składania artykułów

Zeszyty naukowe

Prezentujemy kolejne numery Zeszytów Naukowych, wydanych przez nasze Towarzystwo. Dostęp do artykułów i abstraktów – poprzez kliknięcie okładki.

Począwszy od ósmego numeru, pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna

Od 2021 roku, składane przez autorów artykuły są udostępniane przez wydawcę, zgodnie z licencją Creative Commons CC BY 4.0, tj. Uznanie Autorstwa - 4.0. Międzynarodowe.
Link do tekstu licencji

Prosimy Państwa o zapoznanie się ze wskazówkami dla autorów, opracowanymi przez European Association of Science Editors. Ułatwiają one przejście przez proces edytorski i recenzyjny oraz sprzyjają wysokiej jakości publikowanych tekstów. Udostępniamy je dzięki uprzejmości EASE.