Wymogi edytorskie

 

ZASADY PODSTAWOWE

Objętość artykułu
Do 1/2 arkusza wydawniczego (z rysunkami i tabelami), czyli do 20 000 znaków ze spacjami, czyli ok. 11 stron A4)
Edytor, format
Microsoft Word, format *.doc lub *.docx
Czcionka, odstępy, marginesy
Times New Roman 12 pkt. (tekst podstawowy), interlinia 1,5 pkt., pierwszy akapit rozdziału - bez wcięcia, następne: 0,75 cm, marginesy: 2,5 cm z każdej strony
Streszczenie
Jeden akapit, do 200 słów
Słowa kluczowe
Do 5 słów/fraz
Bibliografia
Formatowanie zgodne ze stylem APA (edycja 6.); preferowane Zotero
→ Pełne wymogi edytorskie