Editors

The publisher of the Scientific Journal is the Polish Economic Society in Zielona Góra (www.ptezg.pl

EDITOR IN CHIEF
Bogdan Ślusarz, University of Zielona Góra
SCIENTIFIC EDITORS

Anetta Barska, University of Zielona Góra
Janina Jędrzejczak-Gas, University of Zielona Góra
Jerzy Kaźmierczyk, Poznan University of Economics and Business
Joanna Wyrwa, University of Zielona Góra
Maria Agnieszka Paszkowicz (Editor in 2016–23), University of Zielona Góra
Adam Metelski (Guest editor, No. 19/2023), Poznan University of Economics and Business

     
EDITORIAL OFFICE
Polish Economic Society
65-066 Zielona Góra ul. Żeromskiego 3 
tel. (+48) 68 3202589, (+48) 683270419
www: journal.ptezg.pl
e-mail: biuro@ptezg.pl
LANGUAGE EDITOR
Richard Sharp
STATISTICAL EDITOR
Roman Fedak
 


SCIENTIFIC COUNCIL (2020-24)

Elżbieta Mączyńska, SGH Warsaw School of Economics, ORCID
Anetta Barska, University of Zielona Góra, ORCID
Bogusław Fiedor, Wroclaw University of Economics and Business, ORCID
Daniela Ivanova, University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, ORCID
Anatolii Kolot, Kyiv National Economic University, Ukraine, ORCID
Olivera Kostoska, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Republic of Macedonia, ORCID
Piotr Kułyk, University of Zielona Góra, ORCID
Przemysław Niewiadomski, University of Zielona Góra, ORCID
Stanisław Owsiak, Cracow University of Economics, ORCID
Marko Perić, University of Rijeka, Croatia, ORCID
Eulalia Skawińska, University of Zielona Góra, ORCID 
Andrzej Szplit, Jan Kochanowski University of Kielce, ORCID
Bogdan Ślusarz, University of Zielona Góra, ORCID
Henryk Wnorowski, University of Białystok, ORCID
Alena Andrejovska, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Yuryi Boshytskyi, Kyiv University of Law, Ukraine, ORCID
Markus Breuer, SRH Hochschule Heidelberg, Germany, ORCID
Jozef Glova, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Vasyl Petukh, Kyiv National Economic University, Ukraine,ORCID
Oksana Ruža, Daugavpils University, Latvia, ORCID
Marianna Siničáková, Technical University of Košice, Slovakia, ORCID
Nebojša Stojčić, University of Dubrovnik, Croatia, ORCID
János Tibor Karlovitz, University of Miskolc, Hungary, ORCID
Janina Jędrzejczak-Gas, University of Zielona Góra, ORCID
Jerzy Kaźmierczyk, Poznan University of Economics and Business, ORCID
Maria Agnieszka Paszkowicz, University of Zielona Góra, ORCID
Joanna Wyrwa, University of Zielona Góra, ORCID

REVIEWERS

The Editorial Board would like to thank all the Reviewers listed below for devoting their time for the Scientific Journal of the Polish Economic Society in Zielona Góra.

Reviewers cooperating in 2024:

Zbigniew Binek
Wiesław Danielak
Maciej Dzikuć
Iwona Gorzeń-Mitka
Ireneusz Jaźwiński
Mateusz Kurowski
Mariusz Malinowski
Anna Niewiadomska
Arkadiusz Piwowar
Monika Sipa
Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Dariusz Sobotkiewicz
Paweł Szudra
Robert Wysocki

 

  • Reviewers 2023 (pdf)
  • Reviewers 2022 (pdf)
  • Reviewers 2021 (pdf)
  • Reviewers 2020 (pdf)
  • Reviewers 2019 (pdf)
  • Reviewers 2018 (pdf)
  • Reviewers 2017 (pdf)