< Back

Recenzja książki pt. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej, Katarzyny G. Sobiech-Grabki

Review of the book by Katarzyna G. Sobiech-Grabka Public-private partnership as a method of internalizing intergenerational responsibility

Eulalia Skawińska
Uniwersytet Zielonogórski, e.skawinska@wez.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0002-4532-6835

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.173

Download (pdf)

Cytowanie: Cytowanie: Skawińska, E. (2020). Recenzja książki Katarzyny G. Sobiech-Grabki pt. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 2019, ss. 232. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7 (12), 127-133, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.173

Recenzja książki Katarzyny G. Sobiech-Grabki pt. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda internalizacji odpowiedzialności międzypokoleniowej, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, 2019, ss. 232
Review of the book by Katarzyna G. Sobiech-Grabka Public-private partnership as a method of internalizing intergenerational responsibility, Warszawa: Publishing House CeDeWu, 2019, pp. 232