< Back

Recenzja monografii pt. Godna praca: imperatywy, ukraińskie realia, mechanizmy wsparcia, red. A.M. Kołot

Review of the book Decent Work: Imperatives, Ukrainian Realities, Facilitating Mechanisms, ed. A.M. Kolot

Bogdan Ślusarz
Uniwersytet Zielonogórski, b.slusarz@wpa.uz.zgora.pl
ORCID: 0000-0003-4399-4706

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.174

Download (pdf)

Cytowanie: Ślusarz, B. (2020). Monograph review “Decent Work: Imperatives, Ukrainian Realities, Facilitating Mechanisms”, ed. A.M. Kolot, Kiev: KNEU, 2017, pp. 501. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(12), 134-137, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.174

Review of the book “Decent Work: Imperatives, Ukrainian Realities, Facilitating Mechanisms”, ed. A.M. Kolot, Kiev: KNEU, 2017, pp. 501
Recenzja monografii pt. Godna praca: imperatywy, ukraińskie realia, mechanizmy wsparcia, red. A.M. Kołot, Kiev: KNEU, 2017, ss. 501