< Back

Recenzja dzieła Jana J. Zygmuntowskiego pt. Kapitalizm sieci. Dlaczego internet stał się pułapką i jak możemy zaplanować lepszą przyszłość?

Review of the work by Jan J. Zygmuntowski Network capitalism. Why has the internet become a trap and how can we plan a better future?

Elżbieta Mączyńska
ORCID: 0000-0002-4624-4268
emaczyn@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.187

Download (pdf)

Cytowanie: Mączyńska, E. (2020). Recenzja książki Jana J. Zygmuntowskiego pt. Kapitalizm sieci. Dlaczego internet stał się pułapką i jak możemy zaplanować lepszą przyszłość? Wydawnictwo Rozruch, 2020. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 7(13), 186-191, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.187

Recenzja dzieła Jana J. Zygmuntowskiego pt. Kapitalizm sieci. Dlaczego internet stał się pułapką i jak możemy zaplanować lepszą przyszłość? Wydawnictwo Rozruch, 2020
Review of the work by Jan J. Zygmuntowski Network capitalism. Why has the internet become a trap and how can we plan a better future? Publishing House Rozruch, 2020