< Back

Finansowe skutki zmiany mechanizmu wsparcia inwestycji w generację wiatrową


Błażej Pilarczyk
ORCID: 0000-0001-8225-9320
blazej_26@interia.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.195

Download (pdf)

Cytowanie: Pilarczyk, B. (2021). Finansowe skutkizmiany mechanizmu wsparcia inwestycji w generację wiatrową. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 8(14), 110-121. DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.195

KODY JEL: G11, G32, H23

Celem artykułu jest ustalenie opłacalności inwestycji w generację wiatrową przy uwzględnieniu wariantów cenowych wynikających z funkcjonujących mechanizmów wsparcia. Wdrażanie subwencjonowania oraz zachęt finansowych dla generacji wiatrowej wynika z zobowiązań podjętych przez Polskę w ramach przepisów Unii Europejskiej. Rezultatem przeprowadzonej analizy było oszacowanie wpływu zmiany systemu wsparcia na dochodowość projektu przy wykorzystaniu metody wartości zaktualizowanej netto (NPV). Artykuł składa się z trzech części: w pierwszej zarysowano zasady funkcjonowania aukcyjnego systemu wsparcia, w drugiej wyznaczono parametry finansowe wykorzystane do przeprowadzenia analizy, następnie oszacowano rentowność inwestycji przy pomocy wskaźnika NPV.

Słowa kluczowe: generacja wiatrowa, mechanizmy wsparcia

Financial effects of changing the wind energy investment support mechanism

The aim of the article is to determine the profitability of investments in wind energy, taking into account the price variants resulting from the support mechanisms. The implementation of subsidies and financial incentives for wind energy results from the obligations undertaken by Poland under the provisions of the European Union. The result of the analysis was to estimate the impact of changing the supportsystem on the project profitability using the net present value (NPV) method. The article consists of three parts: the first specifies the principles of operation of the auction support system, the second specifies the financial parameters used to conduct the analysis, then the profitability of the investment was estimated based on the NPV value.

Key words: wind generation, support mechanisms

Submitted: 2021-01-12, Reviewed: 2021-01-18, Accepted: 2021-01-30, Published: 2021-03-24