< Back

Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w dobie kryzysu finansowo-gospodarczego


Janina Jędrzejczak-Gas
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.22

Download (pdf)

Cytowanie: Jędrzejczak-Gas, J. (2015). Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w dobie kryzysu finansowo-gospodarczego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(2), 144-155.

Celem artykułu jest syntetyczna ocena kondycji finansowej wybranych przedsiębiorstw zaliczanych do sektora budownictwo, notowanych na rynku New Connect. W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne dotyczące konstrukcji miar syntetycznych oraz obliczono wskaźnik syntetyczny kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw. Ponadto przedstawiono ranking badanych przedsiębiorstw sporządzony według kryterium malejącej wartości wskaźników syntetycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że:

(1) Istnieją znaczne różnice w kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw.

(2) Kryzys finansowo-gospodarczy, nie wprowadził istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu badanych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: miernik syntetyczny, kondycja finansowa, kryzys finansowogospodarczy, sektor – budownictwoa

The synthetic evaluation of the financial condition of construction companies in times of economic crises

The aim of the article is a synthetic evaluation of the financial condition of the selected companies ranked among the construction industry and listed on the New Connect market. The article discusses theoretical issues relating to the construction of synthetic measures and includes a calculation of a synthetic indicator for the financial condition of the surveyed companies. Additionally, a ranking of the reviewed companies was created on the basis of the decreasing values of the synthetic indicators. The study shows that:

(1) There are significant differences in the financial condition of the companies.

(2) The financial and economic crisis has not resulted in substantial distortions in the functioning of the examined companies.

Key words: synthetic measure, financial condition, economic crises, sector – construction