< Back

Kryzys finansowy jako źródło zagrożeń depozytów bankowych


Eliza Frejtag-Mika
Uniwersytet Rzeszowski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.14

Download (pdf)

Cytowanie: Frejtag-Mika, E. (2015). Kryzys finansowy jako źródło zagrożeń depozytów bankowych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(2), 36-46.

Kryzys finansowy 2007-2008 pokazał wysoką niestabilność istniejącą w systemie finansowym gospodarki światowej, w tym bezpieczeństwa depozytowego. Szczególnie niestabilny jest kredyt międzynarodowy i mimo, że podlega ustawowym regulacjom, nie nadążają one jednak za globalizacją rynków finansowych. Każdy kryzys finansowy poprzedza niekontrolowana ekspansja kredytowa, mająca swoje głębokie podłoże w nadmiernej konsumpcji. Z drugiej strony każdy depozytariusz, który deponuje swoje pieniądze w banku, zawsze ponosi ryzyko niewypłacalności banku. Mimo wprowadzonych międzynarodowych procedur w zakresie bezpieczeństwa depozytów – przeciętny deponent mający ograniczoną możliwość wycofania środków ze wszystkich dużych banków ma niewiele środków manewru, aby się obronić. Klasycznym przykładem stał się tu Cypr, gdzie konfiskata prywatnych depozytów stała się bezprecedensowa.

Słowa kluczowe: kryzys finansowy, kredyt, depozyty bankowe

Financial crisis as a threat for bank deposits

Financial crisis 2007-2008 proved high instability existing in the financial system of the world economy, including deposits security. International credit is especially unstable and even in spite of the fact it is subject to regulatory laws, they do not follow the globalization trend of financial markets. Each financial crisis is preceded by an uncontrollable loan expansion with roots in overheated consumption. On the other hand each investor placing his or her cash on bank accounts bears the risk of bank insolvency. Despite introduction of international procedures regarding deposits safety - an average depositor has limited withdrawal possibilities from large banks to secure own position. Cyprus became a classical case of such a situation where confiscation of private funds is without compare or precedent in any similar situation.

Key words: financial crisis, loan, bank deposits