< Back

Marketing szeptany jako nieformalna komunikacja międzyludzka


Paweł Jóźwiakowski
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2015.26

Download (pdf)

Cytowanie: Jóźwiakowski, P. (2015). Marketing szeptany jako nieformalna komunikacja międzyludzka. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2 (3), 36-46.

Celem artykułu jest prezentacja coraz bardziej popularnego narzędzia marketingu, jakim jest komunikacja nieformalna – marketing szeptany. W artykule przedstawiono istotę oraz znaczenie przedmiotowego narzędzia, środki zaradcze, które powinny być zastosowane przez firmę w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, spowodowanej negatywnym przekazem. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały podstawowe formy komunikacji nieformalnej tj. poczta pantoflowa, społeczności wirtualne, ambasadorzy marek oraz marketing wirusowy. Kolejno przedstawiono etapy tworzenia kampanii marketingu szeptanego jego uregulowania prawne oraz sposoby pomiaru skuteczności i efektywności przedmiotowego narzędzia.

Słowa kluczowe: marketing szeptany, pozytywny przekaz, negatywny przekaz, poczta pantoflowa, społeczności wirtualne, ambasadorzy marek, marketing wirusowy, rodzaje marketingu szeptanego, kampania marketingu szeptanego, pomiar skuteczności marketingu szeptanego

Word of mouth marketing as informal interpersonal`s communication

The main objective of that report is presented the phenomenon of Word of Mouth Marketing`s tool. In the article there were described the main essence and meaning of WoMM, WoMM`s kinds, stages of creating the WoMM`s campaign. There were also presented the basic forms of informel communications like grapevine, virtual communities, the ambassadors of brands and viral marketing. In the next part of the article there were presented remedial measures in case of the appearance of the negative message and manners of the measurement of WoMM`s effectiveness and effectivenesses.

Key words: word of mouth marketing, positive message, negative message, grapevine, virtual communities, ambassadors of brands, word of mouth marketing`s kinds, word of mouth marketing`s campaign, assessment of WoMM`s effectiveness