< Back

Rozwój gospodarczy i brak nierówności społecznych – o połączeniu koniecznego z niemożliwym


Anna Gondek
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.40

Download (pdf)

Cytowanie: Gondek, A. (2016). Rozwój gospodarczy i brak nierówności społecznych – o połączeniu koniecznego z niemożliwym. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (4), 80-92.

W artykule przedstawiono pojęcie rozwoju i wzrostu gospodarczego, a także kluczowe teorie związane z tymi pojęciami. Zaprezentowano podstawowe miary rozwoju i wzrostu gospodarczego, a także zaprezentowano dane statystyczne dla Polski w latach 1996- 2014 ukazujące wybrane miary wzrostu gospodarczego i nierówności społecznych. Dokonano analizy trendów z wykorzystaniem klasycznej metody najmniejszych kwadratów.
Słowa kluczowe: rozwój i wzrost gospodarczy, ubóstwo skrajne, ubóstwo relatywne

The economic development and the lack of social inequalities – about the connection necessary from impossible

In the article the development and the growth in the economy, as well as crucial theories associated with these notions were presented. Basic measures of the development and the growth in the economy were presented, as well as statistical data in Poland since 1996 till 2014 about chosen measures of the growth in the economy and social inequalities were shown. The analysis of trends with using the classic least squares method was done in the paper.
Key words: the economic development and the economic growth, relative poverty, extreme poverty