< Back

Istota i determinanty rozwoju lokalnego


Paweł Jóźwiakowski
Uczelnia Jana Wyżykowskiego

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.65

Download (pdf)

Cytowanie: Jóźwiakowski, P. (2016). Istota i determinanty rozwoju lokalnego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 67-78.

KODY JEL: O12
Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie istoty rozwoju lokalnego, jego wpływu na rozwój i wzrost gospodarczy oraz życie lokalnej społeczności. W części pierwszej odniesiono się do pojęcia lokalności, rozwoju gospodarczego oraz przedstawiono najważniejsze cechy rozwoju lokalnego. W części drugiej podjęto próbę zdefiniowania rozwoju lokalnego. W dalszych częściach określono rolę władz regionalnych w rozwoju lokalnym oraz zdefiniowano kapitał społeczny i przedstawiono jego znaczenie. Artykuł zakończono krótkim podsumowaniem.
Słowa kluczowe: rozwój, rozwój lokalny, władza samorządowa, kapitał społeczny, wpływ kapitału społecznego na rozwój lokalny

The essence and determinants of local development

The purpose of this article is to present a definition of development in the local view. The first section relates to the concept of locality and economic development and there were presented the main skills of local`s development. In the second part of that report there were local development`s attempts. In the next part, there was described the role of local authorities and there was presented the social capital`s importance. The article ends with a short summary
Key words: development, local development, local authorities, social capital, social capital`s influence on social development