< Back

Ile państwa w państwie?


Grzegorz Ostasz
Krzysztof Prendecki
Krzysztof Rejman
Politechnika Rzeszowska

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.87

Download (pdf)

Cytowanie: Ostasz, G., Prendecki, K. i Rejman, K. (2017). Ile państwa w państwie? Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 135-143.

KODY JEL: A12, A13, A19

Autorzy artykułu pragną skłonić do refleksji i zastanowić się nad zadaniami jakimi powinno zajmować się państwo. Poruszane kwestie dotyczą bezpieczeństwa, administracji, państwa opiekuńczego i finansów publicznych. Wiele poruszanych aspektów wydaje się na czasie, zwłaszcza dyskusja wokół spółek skarbu państwa. Pojawia się wiele pytań, między innymi: na ile ingerencja państwa sprzyja rozwojowi i obywatelom, a w jakim stopniu spowalnia gospodarkę i ogranicza swobody obywatelskie.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, liberalizm, podatki, państwo opiekuńcze

How many states within a state?

In this article, the authors aimed at induce to reflection some reflections concerning some strategic and development challenges that Poland should deal with. The issues disused in this paper concern safety, administration, welfare state and public finance. Many aspects discussed seem to be current topics, especially discussion around companies of the state treasury. Many questions appear, among them: to what extent the state interference is in the development and citizens favour, and what steps are slowing the economy down in and is limiting civil liberties.

Key words: safety, liberalism, taxes, welfare state