< Back

Metody uelastyczniania wydatków budżetowych państwa


Sławomira Kańduła
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.79

Download (pdf)

Cytowanie: Kańduła, S. (2017). Metody uelastyczniania wydatków budżetowych państwa. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 48-61.

KODY JEL: H50, H61

Wydatki budżetowe są głównym instrumentem wykonywania zadań państwa. Cechą struktury wydatków budżetu państwa w Polsce jest wysoki udział wydatków sztywnych (prawnie zdeterminowanych). Ich przeciwieństwem są wydatki elastyczne umożliwiające finansowanie nowych wyzwań stojących przed państwem. W artykule podkreśla się potrzebę przeprowadzenia reform zwiększających „pole” podejmowania w miarę swobodnych decyzji w ramach polityki budżetowej oraz omawia się sposoby uelastycznienia wydatków budżetu państwa.

Słowa kluczowe: budżet państwa, polityka budżetowa, wydatki sztywne, wydatki elastyczne

Methods of increasing the flexibility of state budget expenditure

Public expenditure is the main tool for performing the allocation function of the public finance. In Poland, the structure of public expenditure is characterized by a relatively high share of fixed expenditure. It is the opposite of flexible expenditure used for funding new challenges which the government has to face. The paper emphasizes the need to carry out reforms to expand the ‘space’ for free decision making with regards to budgetary policy. It also discusses methods of increasing the flexibility of the state budget expenditure.

Key words: state budget, budget policy, fixed expenditures, flexible spending