< Back

Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych


Joanna Ratajczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.128

Download (pdf)

Cytowanie: Ratajczak, J. (2018). Rekrutacja pokolenia Z w kontekście zmian demograficznych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 125-140.

JEL: M51
 

Obecne przemiany demograficzne, takie jak zjawisko starzenia się społeczeństwa czy spadek liczby ludności, są wyzwaniem dla współczesnych organizacji. Celem artykułu jest ocena zarządzania międzypokoleniowego w zakresie rekrutacji pokolenia Z jako odpowiedzi na zmiany demograficzne. Wykorzystując metodę studium przypadku, przedstawiono w nim też jedną z form zwiększenia atrakcyjności organizacji jako pracodawcy, jaką jest jej współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi.

Słowa kluczowe: rekrutacja, zarządzanie międzypokoleniowe, zmiany demograficzne, pokolenie Z

The recruitment process of generation Z in the context of demographical changes on the labour market

Current demographic changes, for example the ageing society or the population decline, constitute a challenge for contemporary organizations. The objective of this article is to assess the multigenerational management in terms of recruiting the generation Z as a response to the demographic changes which are taking place nowadays. The case study method has been used to illustrate the cooperation between organizations and secondary schools which is one of the forms of boosting the attractiveness of an organization as an employer.

Key words: recruitment, multigenerational management, demographical changes, generation Z