< Back

Recenzja książki autorstwa Eulalii Skawińskiej, Piotra Kułyka i Anny Niewiadomskiej, pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku. Poszukiwanie równowagi.

A review of a book by Eulalia Skawińska, Piotr Kułyk and Anna Niewiadomska

Romuald Zalewski
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.144

Download (pdf)

Cytowanie: Zalewski, R. (2018). Recenzja książki autorstwa Eulalii Skawińskiej, Piotra Kułyka i Anny Niewiadomskiej, pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku. Poszukiwanie równowagi. Wydawca CeDeWu. Warszawa 2018. ss. 264Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 177-183.

Recenzja książki autorstwa Eulalii Skawińskiej, Piotra Kułyka i Anny Niewiadomskiej, pt. Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku. Poszukiwanie równowagi. Wydawca CeDeWu. Warszawa 2018. ss. 264.

A review of a book by Eulalia Skawińska, Piotr Kułyk and Anna Niewiadomska, entitled International economic relations in the 21st century. Search for balance. CeDeWu. Warsaw 2018. pp. 264.